Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/radsaz/public_html/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

پکیج شماره -5

استقرار مدیریت پروژه

هدف: استقرار بخش مهمی از مدیریت پروژه بر اساس استاندارد جهانی (PMBOK)

پیشنهاد  شرکت: برنامه ریزی و کنترل فرآیندهای مدیریت یکپارچه،  زمان ، هزینه ، منابع انسانی ،  تدارکات ،  قراردادها،  کیفیت ،  ارتباطات ، و مدیریت مستندات پروژه

 

ویژگیهای ارائه خدمات شرکت :

تفاوت ما با برنامه ریزی و کنترل فرآیندهای متعارف در کشور با توجه به پیشینه و تجربیات مدیران شرکت راد ساز ، کمتر سطوح مدیران ارشد و سطوع پائینی و اجرایی با توجه به دشواری کار روزانه پروژه درگیر برنامه ریزی میگردند و برنامه ریزی بنحوی مدیریت میگردد که از سطوح پائین تا مدیران ارشد خود را سهیم در ارائه آن و در نتیجه عدم مقاومت را  در ارزیابی و کنترل  مشاهده میگردد.

بنابراین دقت در برنامه ریزی و کنترل و کاربردی بودن آنها  هرگونه ابهام و یا تردید و یا فرار از پاسخگویی را از عوامل اجرایی سلب می نمایند و کلیه موارد زیر به دقت برنامه ریزی و رصد میگردد.

«در صورت انتخاب پکیج، فرم درخواست خدمات از ما را پر و ارسال نمایید.»