Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/radsaz/public_html/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

پکیج شماره -1

پروژه  تقریبا از ساختار ، عوامل ستادی ، پشتیبانی ، مالی ، فنی ، مدیریتی  مناسبی برخوداراست

هدف:  رسیدن به زمان پروژه

پیشنهاد شرکت: ارائه برنامه زمانبندی فیزیکی – ریالی و کنترل آن

ویژگیهای ارائه خدمات شرکت :

تفاوت ما با برنامه ریزی متعارف در کشور با توجه به پیشینه و تجربیات مدیران شرکت راد ساز ، کمتر سطوح مدیران ارشد و سطوع پائینی و اجرایی با توجه به دشواری کار روزانه پروژه درگیر برنامه ریزی میگردند و برنامه ریزی بنحوی مدیریت میگردد که از سطوح پائین تا مدیران ارشد خود را سهیم در ارائه آن و در نتیجه عدم مقاومت را  در ارزیابی و کنترل روزانه و هفتگی و یا ماهانه مشاهده میگردد.

بنابراین دقت در برنامه ریزی و کنترل و کاربردی بودن آنها هرگونه ابهام و یا تردید و یا فرار از پاسخگویی را از عوامل اجرایی سلب می نماید و موارد زیر خصوصاٌ پیشرفت فیزیکی  ساخت و ساز به دقت برنامه ریزی و رصد میگردد.


«در صورت انتخاب پکیج، فرم درخواست خدمات از ما را پر و ارسال نمایید.