Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/radsaz/public_html/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

متدولوژی برنامه ریزی و کنترل پروژه

شركت راد ساز جهت دستيابي به اهداف كمي و كيفي و اجراي به هنگام و مناسب پروژه ها  براساس استاندارد های جهانی نگاه دیگری در برنامه ریزی و کنترل پروژه  نسبت به روشهای متداول در داخل کشور دارد .بطوریکه احساس بیگانگی و مقاومت مدیران پروژه و سرپرستان کارگاه ها و عوامل اجرایی و پیمانکاران جزء ، نسبت به برنامه ریزی را از بین میبرد و با توجه به وسعت نگرش برنامه در بعدهای نیروی انسانی مستقیم(اجرایی) و غیر مستقیم (ستادی) و تامین بموقع مصالح و تجهیزات، عوامل اجرایی را جهت انجام وظایف خود به آرامش میرساند و از آنجائیکه در روش کنونی ما کلیه مدیران و عوامل اجرا  همانند چرخه تامین مصالح و مشکلات تحت کنترل و ارزیابی دوره ای قرار میگیرند خود را ملزم به انجام برنامه و به زبان دیگر ، چارچوب طراحی شده راه فرار را می بندد و  شناسایی و توانایی افراد و دریافت اطلاعات از وضعیت پیشرفت و مشکلات را از یک مرجع مورد اطمینان برای مدیریت ارشد شرکت های پیمانکاری و سرمایه گذاران و کارفرمایان را امکان پذیر می سازد.(نمونه انجام شده در پروژه)

بنابراین گوشه ای از متدلوژی به شرح زير ارائه مي گردد:
1- تدوين مشخصات پروژه و تعيين حدود آن - Scope Of Project
شامل: تدوين مشخصات فني پروژه- مشخصات مالي پروژه - برنامه زمانبندي – روشهاي تأمين منابع مالي- تجهيزات ‏، ماشين آلات و .... بصورت شناسنامه پروژه.
2- تشكيل تيم پروژه
با توجه به مشخصات پروژه و انتخاب مدير پروژه از طرف این شرکت و یا شرکت های پیمانکاری و یا سرمایه گذار، تيم پروژه با هدف مدیریت ارشد و مديريت پروژه تشكيل مي گردد كه اين تيم با استفاده از وجود كارشناسان برنامه ريزي و كنترل پروژه اقدام به برنامه ريزي پروژه مي‌نمايند.
3- برنامه ريزي اوليه پروژه
براساس نظرات مسئولان و كارشناسان این شرکت و پروژه (رشته سيويل و ساختمان، برق، مكانيك و معماری و .... متناسب با   هر پروژه ) اصول برنامه ريزي پروژه و با توجه به برنامه زمانبندي کلی (مورد تایید مدیریت ارشد شرکت پیمانکاری و یا سرمایه گذار و یا کارفرمایان)  ، در شرايط متعارف برنامه اوليه پروژه تشكيل مي‌گردد.
4- برنامه تفصيلي/ تطبيقي پروژه
 در اين مرحله با توجه به توان شركت و منابع در اختيار پروژه ، برنامه سطح بندی شده و زمانبندي عملياتي واقعي ايجاد          می گردد (درصد اوزان ، زماني- فيزيكي- ريالي و نمودار های نيروي انساني- ماشين آلات و تامین و ... در اين مرحله تدوين ميگردد و اصطلاحا دفترچه برنامه‌ريزي پروژه تشكيل ميگردد.)   
پس از اين مرحله با مقايسه تطبيقي برنامه عملياتي واقعي و امكانات بالقوه شركت جهت دستيابي به برنامه كارفرما، برنامه نهايي تدوين  مي گردد و جهت دريافت نظرات مدیریت ارشد و كارفرما ارايه ميگردد و اصلاحات لازم در آن صورت گرفته و نهايي ميگردد.
5- طراحي شاخصهاي كنترل پروژه
در اين مرحله براساس ماهيت پروژه، شاخصهاي اندازه گيري كميت و كيفيت پروژه طراحي گرديده و به تاييد مدیریت ارشد و مديريت پروژه خواهد رسيد
6- طراحي فرمهاي جمع آوري اطلاعات
پس از تأييد برنامه تفصيلي براساس پريودهاي تدوين شده جهت کنترل و نظارت پروژه، اقدام به طراحي فرمهاي جمع آوري اطلاعات مي گردد.
اين فرمها در اختيار عوامل اجرايي و پشتيباني پروژه قرار مي گيرد.
Monitoring 7-کنترل و نظارت -
از اين مرحله با اجراي پروژه ، اطلاعات پروژه جمع آوري شده و با برنامه تفصيلي مقايسه مي گردد.
گلوگاهها و عوامل تاخير و مشکلات و آسیب های پروژه شناسايي شده و پيشنهادات اجرايي توسط تيم پروژه بررسي شده و آلترناتيوهاي گوناگون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و بعنوان دستورات اجرايي به بخش اجرا و پشتيباني ارائه مي گردد.
8- ارايه گزارش
پس از مراحل فوق و با توجه به تعيين پريودهاي تصويب شده براي گزارش گيري، گزارشات پريود ها جهت بررسي مديريت و ارسال به  كارفرما ارائه مي گردد.
9- اصلاح برنامه
در صورت تغيير ماهيت و یا هرگونه دگرگونی به هر دليل، تيم پروژه مجدداَ برنامه پروژه را اصلاح كرده و  آنرا ویرایش خواهد زد و بعنوان مبناي پروژه قرار مي گيرد
10- بستن پروژه
 پس از تحویل موقت پروژه جمع آوری مدارک توسط واحد برنامه ریزی و كنترل پروژه در دوره حسن انجام كار صورت ميگيرد.


• در طول حيات پروژه سعي مي شود يكپارچگي اطلاعات حفظ گرديده و در واحد برنامه ریزی و  كنترل پروژه كليه پارامترهاي مالي- زماني و منابع از جمله تامین کالا و نیروی انسانی  پروژه كنترل و بعنوان تنها مرجع مورد اعتماد، گزارشات مديريتي را ارائه نمايند