شرکت راد ساز

قرار گرفتن در میان شرکت های برتر در زمینه مدیریت پروژه علمی و کاربردی از لحاظ تنوع پروژه، کیفیت خدمات، آشتی دادن شرکت ها و مدیران سنتی با مدیریت نوین با استفاده از نگاه  و برداشتی متفاوت از نحوه بکارگیری از فنون و دانش جهانی و بومی سازی آن متناسب با ظرفیت ها و پتانسیل های شرکت های پیمانکاری  و سازمان ها و پروژه های داخلی و خارج از کشور که همواره نیازهای آنها بدرستی تاکنون درک نشده است .

شرکت راد ساز خدمات خود را با هدف اخذ سهم قابل توجهی از بازار رو به گسترش، به سازمان‌ها و پروژه‌ها ارائه می‌نماید. همچنين اين شركت قصد دارد كه سطح دانش مديريت را در جامعه مهندسي، بویژه در صنعت ساختمان، ارتقا بخشيده و به موازات این خدمات، تلاش خود را برای کسب مهارت و دانش روز مدیریت پروژه‌ و بکارگیری تکنولوژی‌های نوین پشتیبان مدیریت، ادامه دهد.

ارائه خدمات علمی و کاربردی مدیریت پروژه های ساختمانی از جمله انبوه سازی مسکن و ابنیه  و صنعت ، تاسیسات و تجهیزات ، راه ،  آبیاری ،  آب و فاضلاب به شرکت های پیمانکاری و سرمایه گذاران و کارفرمایان داخلی و خارجی، از طریق جدیدترین روشهای روز دنیا که با فرهنگ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کنونی جامعه و  پروژه ها سازگار باشند.